סגירת תואר

לשם סגירת תואר, נדרש הסטודנט להשלים 34/36 נ"ז בהתאם למסלול הנלמד.

עם קבלת הציון האחרון בתואר, יש למלא את טופס סגירת התואר ולהעביר אותו למזכירות התכנית.

לאחר בדיקת תקינות הטופס וביצוע שקלול הציונים, סגירת התואר תועבר לטיפול במזכירות הפקולטה.

תעודת הזכאות לתואר תשלח בתוך שבועיים.

טקס קבלת התעודות מתקיים בכל שנה בחודש יוני. יש לסגור את התאור עד לסוף פברואר על מנת להיכלל בטקס.