תהליך ההרשמה לתכנית

ההרשמה לתכנית נעשית בצורה אינטרנטית

ניתן להיכנס למערכת הרישום בקישור הבא