סמינרים מחלקתיים 2015-2014

24.11.2014

נושא ההרצאה: "שבריריות, שתיקה ותקווה: רשמים ממחקר מתמשך על נשים ושלום בישראל"
מרצה: ד"ר שרי אהרוני, עמיתה במכון לאונרד דייויס ליחסים בין לאומיים, האוניברסיטה העברית.
תקציר: ההרצאה תעסוק בהתרחבות הכתיבה התיאורטית והמחקר האמפירי על נשים, מלחמה ושלום בעשורים האחרונים וברלבנטיות של תחום מחקר זה להבנת תהליכי עומק המתרחשים בחברה הישראלית בצל הסכסוך המתמשך. תוצגנה מספר תובנות מתודולוגיות על תפקיד החוקרת-פעילה בשדה זה תוך התייחסות לממצאים משלושה מחקרים גדולים שבהם ד"ר שרי אהרוני הייתה מעורבת בעשור האחרון: (1) הערכת ההשפעה המגדרית של העימות הישראלי-פלסטיני; (2) שילובן של נשים ישראליות בתהליכי משא ומתן רשמיים; ו-(3) תיעוד הפעילות המקומית ליישום החלטת מועצת הביטחון 1325. כחלק מתהליך של רפלקסיה על חשיבותם של הממצאים הללו יוצע מודל רב-ממדי לבחינת דפוסי התגובה העכשוויים של נשים, ארגוני חברה אזרחית, מוסדות ממשלתיים וארגונים בינלאומיים לסוגיות הפמיניסטיות הנובעות ממלחמה. מודל זה מהווה פתרון לחלק מהקשיים התיאורטיים והנורמטיביים הקשורים במחקר על נשים באזורי סכסוך.
דברי פתיחה: פרופ' יפעת מעוז
תאריך: יום שני, 24 בנובמבר 2014
ספרייה מרכזית קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית

15.12.2014

נושא ההרצאה: "מנהיגים, חברה, הקשר ושינוי בסכסוך עיקש: גישה איכותנית וכמותנית"
מרצה: ד"ר נמרוד רוסלר, עמית ליידי דייוויס, האוניברסיטה העברית; מרצה בתכנית לניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בר אילן.
תקציר: הדרך ליישובם של סכסוכים עיקשים רצופה באתגרים וקשיים, כפי שמעיד הסכסוך הישראלי-פלסטיני. במסגרת ההרצאה תוצג מסגרת תיאורטית המבקשת להמשיג תהליכי שינוי בסכסוכים באמצעות קשרי-הגומלין המתקיימים בין מנהיגים, חברה והקשר פוליטי. כמקרי מבחן, יוצגו תוצאות ומסקנות ממחקרים איכותניים וכמותניים, שנערכו בעת אירועים משמעותיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובוחנים היבטים שונים של המסגרת התיאורטית המוצעת.
דברי פתיחה: מר יפתח רון
תאריך: יום שני, 15 בדצמבר 2014
חדר מדיה 29, ספרייה מרכזית קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית 

26.1.2015

נושא ההרצאה: "השלום הדמוקרטי: ביוגרפיה פוליטית" 
מרצה: פרופ' פיקי איש שלום, המחלקה ליחסים בין-לאומיים, האוניברסיטה העברית
יושב ראש הסמינר: ד"ר זוהר קמפף
דברי פתיחה: ד"ר זוהר קמפף
תאריך: יום שני, 26 בינואר 2015
חדר מדיה 32, ספרייה מרכזית הר הצופים

16.3.2015

נושא ההרצאה: סכסוכים עיקשים: גורמים המקדמים פריצת - דרך, ו(בעיקר) כישלונות במהלכים ישראליים של עשיית שלום בעבר    
מרצה: פרופ' גליה גולן    
תקציר:  Factors behind transformation of intractable conflict have been suggested by Coleman of Columbia and Kriesberg of Syracuse. My recent book examines the factors that made for the breakthroughs or failures in Israeli peacemaking efforts since 1967. Drawing from the lessons learned, the talk will also deal with possible "corrections" for future negotiations.
דברי פתיחה: ד"ר דני מיודובניק    
תאריך: יום שני, 16 למרץ 2015    
חדר מדיה 32, ספרייה מרכזית קמפוס הר הצופים

20.4.2015

נושא ההרצאה: גישות לפיוס בין - אתני בחסרות שסועות     
מרצה: ד"ר דונלד הורוביץ  
תקציר: There are two main approaches to interethnic conciliation in severely divided societies. One of these, the consociational, relies on a set of agreed guarantees for all ethnic groups.  The other, the centripetal approach, rests on incentives for political leaders of ethnic groups to behave moderately toward the interests of groups other than their own.  Both approaches aim at interethnic compromise and accommodation, but through different methods.   Touching just briefly on the relative efficacy of the two methods, this lecture will deal principally with the matter of their problematic adoptability and durability.
תאריך: יום שני, 20 לאפריל 2015  
חדר מדיה 32, ספריה מרכזית הר הצופים

15.6.2015

נושא ההרצאה: דמוגרפיה וביטחון לאומי
מרצה: פרופ' מוניקה טופט  
תקציר: On January 17, 1979 the sixth all-Union census was conducted across what was once the Soviet Union, which revealed that the character of the population of the Union had undergone and would likely continue to undergo enormous change. One of the most alarming of the trends revealed by this census was the low birth-rate among the European peoples relative to their Central Asian compatriots. The results were so worrisome to Soviet officials that publication of the census was delayed for five years The timing of this census was critical as 1979 proved a watershed in terms of conflict along the Union’s southern periphery, including war and revolution in Afghanistan and Iran. This period represented a sobering turn of events in a state with vast coercive and material resources, which had sustained three generations of heroic efforts to create  homo sovieticus . But the census underlined that to its leaders and many beyond the Urals and to the South that these efforts were failing. The disintegration of any state—whether slow or fast, whether at war or at peace—is necessarily a complex matter, and each case is at root unique. However, the demographic dynamics that unpin any state are critical for understanding whether and how the demise of a state might come about
דברי פתיחה: פרופ' יפעת מעוז   
תאריך: יום שני, 15 ליוני 2015    
בית מאירסדורף, חדר 405