סמינרים מחלקתיים 2016-2015

19.10.2015                

נושא: מפגש פתיחה - הכרות עם התכנית ועם מרצי התכנית
תאריך: יום שני, 19 באוקטובר 2015
מיקום: אולם אבא אבן, מכון טרומן

16.11.2015

בשיתוף עם פרופ' דן מיודובניק - ראש מכון לאונרד דיוויס ליחסים בינ"ל באוניברסיטה העברית

נושא ההרצאה: Autonomy, secession and conflict: a strategic model
יו"ר: פרופ' דן מיודובניק - ראש מכון לאונרד דיוויס ליחסים בינ"ל באוניברסיטה העברית
מרצה: Prof. Simon Hug, Professor at the Department of Political Science and International Relations, Universite De Geneve

תקציר: Abstract: Whether granting regional autonomy to specific ethnic groups helps pacifying conflictual plural societies is hotly debated in the literature. In part this has to do with the scarcity of data on groups demanding and profiting from specific autonomy concessions. Based on a dataset covering detailed information on the type of autonomy granted to administrative subunits and data on which ethnic groups profit from these arrangements, we assess whether such institutional arrangements have the desired pacifying effect. To do so we rely on a formal model focusing on the interactions between a government and a group possibly demanding autonomy and/or secession. Based on this model we proceed by employing a strategic estimation of the structural form. This allows us to evaluate in a novel way the interdepencies among demands, concessions and conflict.

דברי פתיחה: ד"ר יפתח רון
תאריך: יום שני, 16 בנובמבר 2015
מיקום: חדר מדיה 32, ספרייה מרכזית קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית

 

21.12.2015 - סמינר שנתי ע"ש מרגריט וולף

נושא ההרצאה: הגאופוליטיקה של רשתות חשמל: המקרה של ישראל-ארצות ערב
יו"ר: ד"ר יפתח רון
מרצה: פרופ' איתי פישהנדלר, פרופ' חבר במחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית

תקציר: Abstract: The academic literature highlights the economic, social and environmental benefits of international electricity grids. Therefore, countries and international institutions often attempt to establish electricity integration via regional electricity grids. However, whereas research on natural resources, such as oil and gas, frequently seeks to understand policy outcome through a geopolitical prism, when it comes to electricity studies the prism is always economic or technical. This oversight may explain the failure of many attempts to establish power interconnections. Hence, this study is a first attempt to identify the geopolitical dimension of international electricity grids. The study argues that similarly to many other contentious natural resources issues, the resolution of conflicts relating to electricity transmission requires identifying how the geopolitical dimension interplays with the physical dimension of regional electricity integ ration. This study first presents the expected benefits from transboundary electricity grids. Then it suggests four geopolitical bottlenecks that may explain why many of the social benefits of electricity grids have not fully materialized. To examine the role of these geopolitical bottlenecks, the study examines negotiations protocols, spanning over 15 years, on establishing ten grid connections between Israel and its Arab neighbors. It finds that electricity geopolitics has been used both as a platform for deeper international cooperation and as a stick against neighboring states. When policies are driven by a peace dividend, proposals for grid connection appear to evolve and overcome the dependency and the security-economy bottlenecks. When relations deteriorate, proposals for grid connections appear to undergo reconsideration and to be held hostage by higher politics.  For both options, the geopolitical dimension  of electricity network is attributed to the nature of the electricity network as a twofold package.

תאריך: יום שני, 21 בדצמבר 2015
מיקום: חדר המדיה בספריה המרכזית
 

04.01.16

בשיתוף עם פרופ' דן מיודובניק - ראש מכון לאונרד דיוויס ליחסים בינ"ל באוניברסיטה העברית

נושא ההרצאה: The Occupier's Dilemma: Foreign-Imposed Nation-Building after Ethnic War
יו"ר: פרופ' דן מיודובניק - ראש מכון לאונרד דיוויס ליחסים בינ"ל באוניברסיטה העברית
מרצה: פרופ' ניקולס סמבניס מאוניברסיטת ייל

תקציר: Three interlocking policy dilemmas arise in societies emerging from ethno-sectarian war that complicate the peace-builders' task. First, a "sectarian dilemma" arises when self-enforcing peace must reflect the balance of power at the wars end. Local leaders with sectarian preferences have no incentives to invest in public goods that beneath non-co-ethnics. Second, post-war countries have weak states that lack the re-sources and legitimacy to rebuild political institutions. They therefore need external assistance to transition to peace. But an "institutional dilemma" arises when foreign control of national institutions diminishes their legitimacy and crowds out local leaders. Third, nation-building is necessary to induce citizens to shift away from ethnic identification and push their leaders to invest in public goods. But a "sovereignty "dilemma arises when nation-building is attempted under alien rule. The more successful the nation-building program, the greater the pressure on local leaders to expel the occupier. If external assistance ends before state institutions are sufficiently developed to provide self-enforcing peace, ethnic conflict will recur and the population will identify ethnically, weakening leaders commitments to rebuild national institutions. We trace the interactions of these interlocking dilemmas in a dynamic model that considers the limits to third-party-led nation-building after ethno-sectarian war and use the model to explain the resurgence of sectarian war in Iraq.

תאריך: יום שני, 21 בדצמבר 2015 
מיקום: חדר המדיה בספריה המרכזית

14.3.16

פאנל במסגרת כנס שאורגן על ידי המחלקה לתקשורת ועיתונאות, מרכז שוויץ לחקר סכסוכים ומכון סמארט לתקשורת ובתמיכת הפקולטה למדעי החברה ומכון אשכול בפקולטה למדעי החברה. הכנס דן בתקשורת פוליטית, סכסוך, עיתונאות, דעת קהל, שיח ופרספקטיבות פסיכולוגיות.

נושא: Journalism, Politics and Conflict 
יו"ר הכנס: פרופ' יפעת מעוז ופרופ' פול פרוש
יו"ר הפנאל: ד"ר קרן טננבוים וינבלט
מרצים: ד"ר קרן טננבוים-וינבלט, פרופ' מוטי נייגר, ד"ר כריסטיאן באדן, פרופ' גדי וולפספלד, פרופ' משה נגבי
תאריך: יום שני 14.3.16, 14:00-12:15
מיקום: בית מאירסדורף חדר 501

לתכנית הכנס לחצו כאן

4.4.16

נושא: תכנית להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט (תכנית המהו"ת): יישום, הפקת לקחים ומבט לעתיד
יו"ר: ד"ר יפתח רון
מרצות: עו"ד כרמית פנטון, עו"ד נטלי לוי ומיכל ליפשיץ

תקציר: התוכנית להגברת השימוש בגישור - תכנית המהו"ת (מידע, היכרות ותיאום), מופעלת בבתי משפט השלום במחוז ירושלים, תל-אביב ומרכז, כתכנית ניסיונית משנת 2007 מכוח פרק ז'1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן "תקנות המהו"ת"). בהתאם לתקנות המהו"ת, עם סיום הגשת כתבי הטענות בתיק, מופנים בעלי הדין לפגישת מידע היכרות ותיאום, אצל מגשר מהו"ת, במהלכה ניתן לצדדים הסבר על הליך הגישור, מזוהים הנושאים העיקריים שבמחלוקת ונבחנת האפשרות ליישב את הסכסוך בגישור. הפגישה ניתנת לבעלי הדין ללא תשלום. אם בעלי הדין מסכימים להעביר את התובענה לגישור, שכר הטרחה המרבי של מגשר מהו"ת הוא 400 ₪ לשעה מכל צד בתוספת מע"מ. לאור ממצאי ההערכה החיוביים שנצברו במהלך הפעלתה (כמותיים ואיכותניים), הוחלט לאחרונה להפכה לתוכנית קבע בכלל בתי המשפט האזרחיים. במסגרת הסמינריון נסקור את הרקע להפעלת התוכנית, את עקרונות הפעלתה, את עיקרי הממצאים שנצברו במהלכה, ונבחן את האתגרים העומדים לפתחנו במעבר לתוכנית קבע בפרישה ארצית

תאריך: יום שני , 4.4.16 , בשעות 14:00-12:30
מיקום: חדר המדיה בספריה המרכזית

30.5.16

פאנל במסגרת כנס שאורגן על ידי המחלקה לתקשורת ועיתונאות, מרכז שוויץ לחקר סכסוכים ומכון סמארט לתקשורת הדן בין השאר בניו-מדיה, אספקטים תרבותיים, פוליטיים וטכנולוגים של סכסוכים, מלחמות ורצח עם.
מרצות אורחות: פרופסור לילי שוליארקי מ-LSE ופרופסור זיזי פאפקאריסי מ-University of Illinois at Chicago.  

נושא: Ethics, Culture and History: New Media, Communication Technology, Visual Culture and Cinema 
יו"ר הכנס: פרופ' פול פרוש ופרופ' יפעת מעוז
יו"ר הפאנל: ד"ר ניקולס ג'ון
מרצים: ד"ר ניקולס ג'ון, ד"ר נטע קליגלר וילנצ'יק, פרופ' מנחם בלונדהיים, ד"ר חננאל רוזנברג
מגיבה: פרופ' זיזי פאפקאריסי
תאריך: יום שני, 30.5.16 בשעות 14:00-12:30
מיקום: בית מאירסדורף, חדר 501